Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Nam Hung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nam Hưng

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  445 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Quy mô nhân sự:  150 - 300 người
Xây dựng nhà để ở
Xây dựng nhà không để ở
Xây dựng công trình công ích khác
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
(trừ đấu giá tài sản)