Cong ty Co Phan Dau Tu Va Kinh Doanh Bat Dong San Thang Loi Land

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Thắng Lợi Land

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  51 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.