CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU DONG SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG SÀI GÒN

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  248 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2 , Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG SÀI GÒN
công ty chuyên về bất động sản
Xem chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG SÀI GÒN đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách việc làm "Tuyển gấp" dưới đây.

Tuyển Gấp

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu