CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU DONG SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG SÀI GÒN

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  248 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2 , Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG SÀI GÒN
công ty chuyên về bất động sản
Xem chi tiết.