Cong Ty Co Phan Dau Tu Tien Phong Real

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản