CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN WOWHOME

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WOWHOME

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  F-09, Tầng 1, Tòa Nhà The Manor Officetel, Số 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
F-09, Tầng 1, Tòa nhà The Manor Officetel, Số 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam