Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Lam Anh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Nguyễn Thị Định, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Lam Anh
Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Hoạt động lĩnh vực giáo dục