Cong ty Co phan dau tu cong nghe va thuong mai Softdreams

Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  18A Đường Cộng Hòa, Phường 12, Q.Tân Bình
Quy mô công ty:  50-100 người
Website:  https://softdreams.vn/
Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams là công ty sản xuất và phát triển các sản phẩm về công nghệ thông tin như: Hóa đơn điện tử, Dịch vụ thiết kế website, Email doanh nghiệp, phần mềm hóa đơn điện tử, sản phẩm điện tử thông minh…