Cong Ty Co Phan Cong Nghe Thong Minh An Nhien

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Minh An Nhiên

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 15 Đường 1B, Khu Dân Cư Melosa Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy mô công ty:  50-100 người
Công ty Cổ Phần An Nhiên là một công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực “ Các hệ thống thiết bị an toàn an ninh” tại Việt Nam.