Cong ty Co phan Cong Nghe DPL

Công ty Cổ phần Công Nghệ DPL

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  128 Hoa Lan, phường 2, Quận Phú Nhuận
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Website:  www.dpl.vn
Chuyên các thiết bị máy tính
Cung cấp các mặt hàng điện tử