CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN HIGH LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HIGH LAND

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  158 / 14-16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Q.Phú Nhuận
Quy mô công ty:  Trên 500 người
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HIGH LAND
Chuyên lĩnh vực bất động sản
Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HIGH LAND đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách việc làm "Tuyển gấp" dưới đây.

Tuyển Gấp

5-7 triệu
Hồ Chí Minh
30/01/2019

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu