CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN DANH KHOI

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Trụ sở chính: Số 3, Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Được thành lập ngày 28-02-2006 (tiền thân là công ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi), công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển dự án; Tư vấn đầu tư Bất Động Sản; Dịch vụ môi giới Nhà ở và Dự án; Phân phối độc quyền dự án Bất động sản…

Hiện nay, Danh Khôi là một trong những công ty có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực Đầu tư – Phát triển Bất động sản tại Việt Nam.