Co So Kinh Doanh Hai San Huong Thao

Cơ Sở Kinh Doanh Hải Sản Hường Thảo

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  102/29A, Đường 100, Bình Thới, P.14, Q. 11, Tp. HCM
Quy mô công ty:  Trên 500 người
CƠ SỞ KINH DOANH HẢI SẢN HƯỜNG THẢO
Chuyên kinh doanh mua bán hải sản
102/29A, Đường 100, Bình Thới, P.14, Q. 11, Tp. HCM