City Shop

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Phan Văn Hớn. Quận 12
Quy mô nhân sự:  150 - 300 người
Kinh doanh theo hình thức hóa mĩ phẩm