Chi Nhanh Cong Ty TNHH transcosmos Viet Nam Tai Thanh Pho Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Tầng 8 Và Tầng 10, Tòa Nhà Scetpa, Số 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
G4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
G46900 Bán buôn tổng hợp
G47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
K66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
N82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp