Chi Nhanh Cong Ty TNHH Quoc Te Delta (Tp. Ha Noi)

Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Delta (Tp. Hà Nội)

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  100-200 người
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đây