Chi Nhanh Cong Ty TNHH Dich Vu Bao Ve Yuki Sepre 24 tai Thanh pho Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 18A / 28 / 14, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số 18A/28/14, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam