Chi Nhanh Cong Ty Co Phan SX TM Nhua Hiep Thanh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX TM Nhựa Hiệp Thành

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  34-36 Cao Văn Lầu P.1 Q.6 Tphcm
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
34-36 Cao Văn Lầu P.1 Q.6 TPHCM