Chi Nhanh Cong ty Co Phan Nha Hang Bach Viet

Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Nhà Hàng Bách Việt

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Quy mô công ty:  100-200 người
CÔNG TY CP NHÀ HÀNG BÁCH VIỆT

123 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3

Qui mô công ty: từ 100 -200 người

Công ty hoạt động trong lĩnh vực tiệc cưới và tổ chức hội nghị, công ty thành lập năm 2008. Hiện công ty có 2 chi nhánh gồm : nhà hàng tiệc cưới Bách Việt, nhà hàng tiệc cưới Callary ( 123 lý chính thắng)