Các chủ doanh nghiệp học được gì từ các nhà lãnh đạo Fortune...

Mới đây, tạp chí danh tiếng Harvard Business Review đã khảo sát cách làm việc của CEO Fortune 500 và rút ra những thói...

2 loại quyết định mà những người thành công thường xuyên...

Vào tháng 9 năm 2018, giá trị của Amazon đã vượt qua ngưỡng 1 nghìn tỷ đô la, CEO Jeff Bezos đã đưa Amazon lên vị trí...

Giám đốc đầu tiên của Visa chia sẻ về những bí mật để thành...

Trước khi gia nhập Visa vào năm 2005, Jolen Anderson đã làm việc về các vấn đề lao động tại một công ty luật ở Chicago....

Xem nhiều nhất