Bảng giá gói Tuyển Gấp - Trang Chủ

Báo giá theo thời gian

Thời gian
(tuần)
Đơn giá
(VND)
Tỷ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
1 2.000.000 0% 20% 1.600.000 400.000
2 4.000.000 5% 20% 3.040.000 960.000
4 8.000.000 10% 20% 5.760.000 2.240.000
8 16.000.000 15% 20% 10.880.000 5.120.000
13 26.000.000 20% 20% 16.640.000 9.360.000
26 52.000.000 25% 20% 31.200.000 20.800.000
52 104.000.000 30% 20% 58.240.000 45.760.000
 • Áp dụng cho các khách hàng đăng 01 tin.
 • Giá đã bao gồm VAT và áp dụng từ ngày 01/12/2018.
 • Bán tối thiểu 01 tuần.

Quyền lợi

 • Giảm giá 20%.
 • Tin tuyển dụng nằm nổi bật trong box "Tuyển gấp" đầu trang chủ.
 • Tin được hiển thị mức lương, địa điểm, hạn nộp hồ sơ.
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm.
 • Tin được chạy quảng cáo banner trên các trang website lớn, quảng cáo Facebook.
 • Tin được tặng hiển thị trên phiên bản mobile trị giá 70% gói dịch vụ.
 • Các tin còn lại được hiển thị ưu tiên.
 • Tặng kèm 100 điểm xem hồ sơ/ngày.
 • Các tin được đóng dấu xác thực.

Cơ chế hiển thị

 • Số lượng tin trong box: 60 tin.
 • Tin hiển thị ngẫu nhiên theo cơ chế chia sẻ 2 (2 click vào trang thì 1 click nhìn thấy tin đăng).

Dịch vụ cộng thêm

Tên gọi Quyền lợi Mức giá
Đóng khung Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 50% giá thanh toán
Bôi màu tiêu đề Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 40% giá thanh toán
Text "Gấp" Tiêu đề tin đăng được đính kèm text "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán
Icon "HOT" Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán

Quy định đăng tin và thanh toán

 • Kích tổi thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt.
 • Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần.
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian còn lại từ 01 tuần trở lên trong 52 tuần. Sau 52 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.

Bảng giá gói Việc Làm Mới Nhất - Trang Chủ

Báo giá theo thời gian

Thời gian
(tuần)
Đơn giá
(VND)
Tỷ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
1 1.500.000 0% 25% 1.125.000 375.000
2 3.000.000 5% 25% 2.137.500 862.500
4 6.000.000 10% 25% 4.050.000 1.950.000
8 12.000.000 15% 25% 7.650.000 4.350.000
13 19.500.000 20% 25% 11.700.000 7.800.000
26 39.000.000 25% 25% 21.937.500 17.062.500
52 78.000.000 30% 25% 40.950.000 37.050.000
 • Áp dụng cho các khách hàng đăng 01 tin.
 • Giá đã bao gồm VAT và áp dụng từ ngày 01/12/2018.
 • Bán tối thiểu 01 tuần.

Quyền lợi

 • Giảm giá 25%.
 • Tin tuyển dụng nằm nổi bật trong box "Việc làm mới nhất" tại trang chủ.
 • Tin được hiển thị logo, mức lương, địa điểm, trình độ yêu cầu, hạn nộp hồ sơ.
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm.
 • Tin được chạy quảng cáo banner trên các trang website lớn, quảng cáo Facebook.
 • Tin được tặng hiển thị trên phiên bản mobile trị giá 70% gói dịch vụ.
 • Các tin còn lại được hiển thị ưu tiên.
 • Tặng kèm 100 điểm xem hồ sơ/ngày.
 • Các tin được đánh dấu xác thực.

Cơ chế hiển thị

 • Số lượng tin trong box: 60 tin.
 • Tin hiển thị ngẫu nhiên theo cơ chế chia sẻ 2 (2 click vào trang thì 1 click nhìn thấy tin đăng).

Dịch vụ cộng thêm

Tên gọi Quyền lợi Mức giá
Đóng khung Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 50% giá thanh toán
Bôi màu tiêu đề Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 40% giá thanh toán
Text "Gấp" Tiêu đề tin đăng được đính kèm text "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán
Icon "HOT" Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán

Quy định đăng tin và thanh toán

 • Kích tổi thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt.
 • Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần.
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian còn lại từ 01 tuần trở lên trong 52 tuần. Sau 52 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.

Bảng giá gói Việc Làm Hấp Dẫn - Trang Chủ

Báo giá theo thời gian

Thời gian
(tuần)
Đơn giá
(VND)
Tỷ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
1 1.500.000 0% 25% 1.125.000 375.000
2 3.000.000 5% 25% 2.137.500 862.500
4 6.000.000 10% 25% 4.050.000 1.950.000
8 12.000.000 15% 25% 7.650.000 4.350.000
13 19.500.000 20% 25% 11.700.000 7.800.000
26 39.000.000 25% 25% 21.937.500 17.062.500
52 78.000.000 30% 25% 40.950.000 37.050.000
 • Áp dụng cho các khách hàng đăng 01 tin.
 • Giá đã bao gồm VAT và áp dụng từ ngày 01/12/2018.
 • Bán tối thiểu 01 tuần.

Quyền lợi

 • Giảm giá 25%.
 • Tin tuyển dụng nằm nổi bật trong box "Việc làm hấp dẫn" tại trang chủ.
 • Tin được hiển thị mức lương, địa điểm, trình độ yêu cầu, hạn nộp hồ sơ.
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm.
 • Tin được chạy quảng cáo banner trên các trang website lớn, quảng cáo Facebook.
 • Tin được tặng hiển thị trên phiên bản mobile trị giá 70% gói dịch vụ.
 • Các tin còn lại được hiển thị ưu tiên.
 • Tặng kèm 100 điểm xem hồ sơ/ngày.
 • Các tin được đánh dấu xác thực.

Cơ chế hiển thị

 • Số lượng tin trong box: 40 tin.
 • Tin hiển thị ngẫu nhiên theo cơ chế chia sẻ 2 (2 click vào trang thì 1 click nhìn thấy tin đăng).

Dịch vụ cộng thêm

Tên gọi Quyền lợi Mức giá
Đóng khung Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 50% giá thanh toán
Bôi màu tiêu đề Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 40% giá thanh toán
Text "Gấp" Tiêu đề tin đăng được đính kèm text "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán
Icon "HOT" Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán

Quy định đăng tin và thanh toán

 • Kích tổi thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt.
 • Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần.
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian còn lại từ 01 tuần trở lên trong 52 tuần. Sau 52 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.
hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline Hỗ trợ:
(028) 7109 1111
(024) 7109 1111