Bảng giá gói Tuyển Gấp - Trang Chủ

Báo giá theo thời gian

Thời gian
(tuần)
Đơn giá
(VND)
Tỷ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
1 2.000.000 0% 0% 2.000.000 0
2 4.000.000 5% 0% 3.800.000 200.000
4 8.000.000 10% 0% 7.200.000 800.000
8 16.000.000 15% 0% 13.600.000 2.400.000
13 26.000.000 20% 0% 20.800.000 5.200.000
26 52.000.000 25% 0% 39.000.000 13.000.000
52 104.000.000 30% 0% 72.800.000 31.200.000
 • Áp dụng cho các khách hàng đăng 01 tin.
 • Giá đã bao gồm VAT và áp dụng từ ngày 01/08/2019.
 • Bán tối thiểu 01 tuần.

Quyền lợi

Tin tuyển dụng nằm trong box “Tuyển Gấp” đầu trang chủ

Cơ chế hiển thị

 • Số lượng tin trong box: 60 tin.
 • Tin hiển thị ngẫu nhiên theo cơ chế chia sẻ 2 (2 click vào trang thì 1 click nhìn thấy tin đăng).

Dịch vụ cộng thêm

Tên gọi Quyền lợi Mức giá
Đóng khung Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 50% giá thanh toán
Bôi màu tiêu đề Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 40% giá thanh toán
Text "Gấp" Tiêu đề tin đăng được đính kèm text "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán
Icon "HOT" Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán

Quy định đăng tin và thanh toán

 • Kích tối thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt
 • Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian còn lại từ 01 tuần trở lên, bảo lưu trong 52 tuần kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ. Sau 52 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.

Hình thức thanh toán

 • Quý khách xem chi tiết hình thức thanh toán tại đây

Bảng giá gói Việc Làm Mới Nhất - Trang Chủ

Báo giá theo thời gian

Thời gian
(tuần)
Đơn giá
(VND)
Tỷ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
1 1.500.000 0% 0% 1.500.000 0
2 3.000.000 5% 0% 2.850.000 150.000
4 6.000.000 10% 0% 5.400.000 600.000
8 12.000.000 15% 0% 10.200.000 1.800.000
13 19.500.000 20% 0% 15.600.000 3.900.000
26 39.000.000 25% 0% 29.250.000 9.750.000
52 78.000.000 30% 0% 54.600.000 23.400.000
 • Áp dụng cho các khách hàng đăng 01 tin.
 • Giá đã bao gồm VAT và áp dụng từ ngày 01/08/2019.
 • Bán tối thiểu 01 tuần.

Quyền lợi

Tin tuyển dụng nằm trong box “Việc Làm Mới Nhất” tại trang chủ

Cơ chế hiển thị

 • Số lượng tin trong box: 60 tin.
 • Tin hiển thị ngẫu nhiên theo cơ chế chia sẻ 2 (2 click vào trang thì 1 click nhìn thấy tin đăng).

Dịch vụ cộng thêm

Tên gọi Quyền lợi Mức giá
Đóng khung Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 50% giá thanh toán
Bôi màu tiêu đề Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 40% giá thanh toán
Text "Gấp" Tiêu đề tin đăng được đính kèm text "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán
Icon "HOT" Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán

Quy định đăng tin và thanh toán

 • Kích tối thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt
 • Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian còn lại từ 01 tuần trở lên, bảo lưu trong 52 tuần kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ. Sau 52 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.

Hình thức thanh toán

 • Quý khách xem chi tiết hình thức thanh toán tại đây

Bảng giá gói Việc Làm Hấp Dẫn - Trang Chủ

Báo giá theo thời gian

Thời gian
(tuần)
Đơn giá
(VND)
Tỷ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
1 1.500.000 0% 0% 1.500.000 0
2 3.000.000 5% 0% 2.850.000 150.000
4 6.000.000 10% 0% 5.400.000 600.000
8 12.000.000 15% 0% 10.200.000 1.800.000
13 19.500.000 20% 0% 15.600.000 3.900.000
26 39.000.000 25% 0% 29.250.000 9.750.000
52 78.000.000 30% 0% 54.600.000 23.400.000
 • Áp dụng cho các khách hàng đăng 01 tin.
 • Giá đã bao gồm VAT và áp dụng từ ngày 01/08/2019.
 • Bán tối thiểu 01 tuần.

Quyền lợi

Tin tuyển dụng nằm trong box “Việc Làm Hấp Dẫn” tại trang chủ

Cơ chế hiển thị

 • Số lượng tin trong box: 40 tin.
 • Tin hiển thị ngẫu nhiên theo cơ chế chia sẻ 2 (2 click vào trang thì 1 click nhìn thấy tin đăng).

Dịch vụ cộng thêm

Tên gọi Quyền lợi Mức giá
Đóng khung Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 50% giá thanh toán
Bôi màu tiêu đề Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 40% giá thanh toán
Text "Gấp" Tiêu đề tin đăng được đính kèm text "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán
Icon "HOT" Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán

Quy định đăng tin và thanh toán

 • Kích tối thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt
 • Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian còn lại từ 01 tuần trở lên, bảo lưu trong 52 tuần kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ. Sau 52 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.

Hình thức thanh toán

 • Quý khách xem chi tiết hình thức thanh toán tại đây

Bảng giá gói Việc Làm HOT - Trang Chủ

Báo giá theo thời gian

Thời gian
(tuần)
Đơn giá
(VND)
Tỷ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
1 2.000.000 0% 0% 2.000.000 0
2 4.000.000 5% 0% 3.800.000 200.000
4 8.000.000 10% 0% 7.200.000 800.000
8 16.000.000 15% 0% 13.600.000 2.400.000
13 26.000.000 20% 0% 20.800.000 5.200.000
26 52.000.000 25% 0% 39.000.000 13.000.000
52 104.000.000 30% 0% 72.800.000 31.200.000

Dịch vụ cộng thêm

Tên gọi Quyền lợi Mức giá
Đóng khung Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 50% giá thanh toán
Bôi màu tiêu đề Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị 40% giá thanh toán
Text "Gấp" Tiêu đề tin đăng được đính kèm text "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán
Icon "HOT" Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị 20% giá thanh toán

Hình thức thanh toán

 • Quý khách xem chi tiết hình thức thanh toán tại đây

hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline Hỗ trợ:
(028) 7109 1111
(024) 7308 3879