An Lộc Phát

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Trụ Sở Cty An Phát
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Một công ty với quy mô có thể chứa 500 người và môi trường hoạt náo, vui vẻ, ít áp lực, đoàn kết tạo thành một tập thể làm việc
An Lộc Phát đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách việc làm "Tuyển gấp" dưới đây.

Tuyển Gấp

5-7 triệu
Hồ Chí Minh
16/06/2020
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
22/06/2020

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu